Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die via Moverall.com online, per e-mail of per telefoon aangeboden worden. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u deze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

1. Onze service

Via onze website biedt Moverall.com een online service aan waarop alle verhuisbedrijven kunnen adverteren met hun diensten en prijzen en waar bezoekers van deze website reserveringen kunnen maken. Als u een reservering maakt via Moverall.com, dan is deze vrijblijvend en wordt u telefonisch benaderd door een van onze medewerkers om uw reservering te bespreken. Zodra u de reservering definitief wilt maken, ontvangt u van ons een factuur voor een aanbetaling. Zodra de aanbetaling door Moverall.com is ontvangen, is de opdracht definitief en informeren wij het verhuisbedrijf dat u zelf heeft uitgekozen en bent u een contractueel bindende relatie aangegaan met dit verhuisbedrijf. Moverall.com zal vanaf het moment dat wij uw aanbetaling hebben ontvangen, uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en het verhuisbedrijf. Wij zullen de gegevens van uw reservering naar het betreffende verhuisbedrijf sturen en wij sturen u een bevestigingsmail.

De informatie die Moverall.com verstrekt over het verhuisbedrijf, beschikbaarheid, kortingen en tarieven die verhuizers aanbieden zijn volledig gebaseerd op de gegevens die deze verhuisbedrijven ons vertrekken. Moverall.com zal daar waar mogelijk de gegevens verifiëren maar is nimmer verantwoordelijk voor fouten van welke aard dan ook aangaande de gegevens van de verhuisbedrijven.

Bij de reviews die op de website worden vermeld, staat ook de bron. Moverall.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reviews. Reviews die wij rechtstreeks ontvangen zullen op deze website geplaatst worden. Moverall.com geeft geen advies en/of aanbeveling welk verhuisbedrijf voor u het beste is. Ook geeft Moverall.com geen mening over de kwaliteit, service en tarieven van de verschillende verhuisbedrijven op deze website.

2. Aanbetaling

Zodra u een reservering definitief wilt vastleggen, ontvangt u van Moverall.com een factuur met een bedrag dat aanbetaald moet worden. Pas nadat dit bedrag op de derde rekening is bijgeschreven is de opdracht definitief. Deze aanbetaling wordt verrekend met het totale verhuisbedrag en geldt voor het verhuisbedrijf als zekerheid opdat de opdracht ook daadwerkelijk definitief is. De aanbetaling wordt uitsluitend teruggestort indien het verhuisbedrijf de verhuizing niet kan uitvoeren conform de verstrekte opdracht (bijvoorbeeld bij een faillissement). In de bevestigingsmail zit een link, die door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, om uw geld te garanderen.

3. Kosten verhuizing

In de opbouw van de verhuisofferte staat vermeld hoeveel uur de verhuizing gemiddeld gaat duren. Dit is een gemiddeld aantal uren waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het uiteindelijk werkelijk aantal uren wordt afgerond op een kwartier. De afwijking van het werkelijk aantal uren t.o.v. het gemiddelde wordt verrekend met het uurtarief voor de verhuisploeg. Het kan dus zijn dat het totale bedrag hoger of lager wordt. De uren die gerekend worden zijn vanaf het moment dat de verhuisploeg bij u aankomt op het eerste adres en het moment waarop u de werkopdracht van de verhuisploeg aftekent op het laatste adres. De voorrijkosten en de verzekering zijn inclusief het totaalbedrag en staan in de offerte vermeld.

4. Annulering / wijzigen verhuisdatum

Door het maken van een reservering via Moverall.com , gaat u akkoord met de onze annuleringsvoorwaarden. De algemene annulerings- of wijzigingsvoorwaarden van Moverall.com zijn beschikbaar op onze website en in de bevestigingsmail het van reserveringsproces. Houdt er rekening mee dat tarieven wanneer de verhuisdatum gewijzigd wordt, kunnen veranderen.

Nadat uw aanbetaling door Moverall.com is ontvangen, is de opdracht definitief voor de geldende tarieven en op de betreffende datum van uw reservering. Indien u naderhand de opdracht alsnog annuleert, wordt de aanbetaling niet terug gestort. Indien u na aanbetaling de verhuisdatum of de reservering wenst te veranderen, dient u dit rechtstreeks met het verhuisbedrijf van uw keuze te bespreken. Eventuele wijzigingen en mogelijke extra kosten, worden rechtstreeks door u met het verhuisbedrijf besproken en vastgelegd.

Het verhuisbedrijf heeft de verplichting om de verhuizing conform uw reservering op de datum uit te voeren die in de reservering staat. Indien het verhuisbedrijf deze verplichtingen niet kan nakomen, wordt de aanbetaling teruggestort. Deze garantie vervalt zodra u na opdrachtbevestiging met het verhuisbedrijf andere afspraken maakt over de verhuisservice of de verhuisdatum.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Daarin vindt u de relevante instructies. Houd er rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat aanbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, aanbetalingsvoorwaarden van Moverall.com. Wij raden u aan om de annulerings-, aanbetalingsvoorwaarden van de Moverall.com zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, om uw verhuisdatum te garanderen.

5. Verzekering en schade

Verzekering door schade wordt volledig gedekt en afgewikkeld door de uitvoerende verhuizer.

6. Tarieven

De tarieven op de website van Moverall.com zijn zeer concurrerend. Alle tarieven op de website van Moverall.com worden getoond inclusief btw, behalve als dit anders staat vermeld in de bevestigingsmail.Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

7. Privacy en cookies

Moverall.com respecteert uw privacy. Lees onze Privacy voorwaarden en cookiesbeleid.

8. Laatste betaling

U wordt geacht om de laatste betaling te voldoen aan de verhuizer voordat deze op het laatste adres gaat lossen. In uw bevestigingsmail staat op welke manieren dit mogelijk is.

9. Verdere correspondentie

Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor uw verhuisdatum, met informatie over uw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw verhuizing, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na uw verhuizing waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor verhuis beoordelingen in te vullen. Bekijk ons privacy- en cookiesbeleid voor meer informatie over hoe we contact met u op kunnen nemen.

10. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de accommodaties die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de logiesverstrekker aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de logiesverstrekker (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Move4U Web Applications BV, de leveranciers en de providers.

Moverall.com behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van verhuisden en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep ) linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van verhuisden) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of beoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Removal. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

12. Diversen

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

13. Over Moverall.com en de ondersteunende ondernemingen.

De online verhuis reserveringsdienst wordt verzorgd door Moverall.com, wat een merk is van, Move4U Web Applications BV, die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar hoofdkantoor heeft aan Wolga 2, 2491 BJ, Den Haag, Nederland. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59834552. Ons BTW-nummer is NL8536.61.558 B01

Moverall.com heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en wordt ondersteund door verschillende verbonden groepsbedrijven (de ""ondersteunende ondernemingen"") over de hele wereld. De ondersteunende ondernemingen spelen slechts een ondersteunende rol voor, en ten voordele van, Moverall.com. Een aantal toegewezen ondersteunende ondernemingen verzorgen beperkte klantenservicediensten (alleen per telefoon). De ondersteunende ondernemingen hebben geen website (en kunnen op geen enkele manier de website beheren, onderhouden of hosten). De ondersteunende ondernemingen hebben niet de macht of autorisatie om de dienst te verzorgen, om namens Moverall.com te handelen of een contract te tekenen als Moverall.com of namens Moverall.com. U heeft geen (legale of contractuele) relatie met de ondersteunende ondernemingen. De ondersteunende ondernemingen handelen niet als Moverall.com, en hebben geen toestemming om in enkele vorm als dienstverlener van Moverall.com te handelen. Moverall.com accepteert geen andere woonplaats op geen enkele andere plek, locatie of kantoor in de wereld (ook niet het kantoor van de ondersteunende ondernemingen) dan het geregistreerde kantoor in Den Haag.

Versie 1.3 - 28-05-2014

Vergelijk binnen 2 minuten alle verhuisbedrijven in uw regio op prijs – kwaliteit – reviews!

Zoek en vergelijk